Mapáci - projekt plný zábavy

(Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II,
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009702)

1) Na co se od Vás můžeme těšit?
V rámci Zrcadla umění jsme si pro vás připravili několik zajímavých vystoupení s našimi osvědčenými
lektory. Můžete se těšit na zábavné chemické pokusy, neposedné robůtky a na kreativní stavebnici.
Vše si můžete osahat a vyzkoušet.
Realizátorem projektu MAP je Statutární město Pardubice. V rámci naší činnosti organizujeme různé
vzdělávací akce, oblíbené jsou zejména kroužky, které realizujeme přímo na školách.
Velmi dobrou zpětnou vazbu máme např. ze vzdělávací akce Děti a rizika sociálních sítí, Po dobrém
nebo po zlém, Velikonoční tvoření ze dřeva, Jak správně pečovat o svůj hlas nebo ze setkání školních
časopisů. Neorganizujeme však jen vzdělávací akce, pracujeme také na administrativní části, kterou je
např. sběr investičních záměrů škol, tvorba strategických dokumentů a podpora škol.


2) Jak se těšíte na Zrcadlo Umění, co pro Vás znamená možnost vystoupit na něm?
Možnost účasti nám přináší velkou radost a zároveň novou zkušenost. Bude to naše první představení
na takto velké akci.


3) Jak jste fungovali během covidu? Jak obtížné to pro Vás bylo?
Bylo to velmi náročné. Většina vzdělávacích akcí přešla do online prostředí. Jinak by náš projekt
nemohl fungovat. Bohužel některé jednorázové vzdělávací akce nebylo možné přenést do online
prostředí a musely být úplně odloženy. Setkání týmů a pracovních skupin a další větší jednání
probíhala v online prostředí.


4) Co plánujete v roce 2022?
V roce 2022 plánujeme vzdělávací akce pro děti, žáky, veřejnost, rodiče a pedagogy (viz facebook
MAP ORP PARDUBICE ).