Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA Pardubice

1) Na co se od Vás můžeme těšit?
Ukázka moderní astronomické techniky  - pozorování Slunce ve viditelném světle i ve spektru vodíku při zatažené obloze pozemní cíle - 3D tisk a ukázka výroby astronomické techniky - fyzikální experimenty 
z astronomie.


2) Jak se těšíte na Zrcadlo Umění, co pro Vás znamená možnost vystoupit na něm?
Velmi, každá akce, při které je možné se setkat se širokou veřejností ohromně nabíjí a to je případ
 i Zrcadla umění.


3) Jak jste fungovali během covidu? Jak obtížné to pro Vás bylo?
Omezení byla nepříjemná, především nemožnost se potkávat při pravidelném pozorování oblohy na hvězdárně a s dětmi na kroužcích a výukových programech. Každá nepříjemnost je ale vždy vyvážena něčím pozitivním. Na druhou stranu bylo dost času na tisk ochranných štítů pro lékaře a zvelebování prostředí. Vše má vždy svá PRO a PROTI.
 

4) Co plánujete v roce 2022?
V roce 2022 planujeme ještě více a kvalitněji přibližovat astronomii a vědu obecně široké veřejnosti 
a školám od MŠ po SŠ, které k nám zavítají na výukové programya rozvíjet odbornou činnost.