image

SEDMÉ ZASTAVENÍ - Pradědeček fotoaparátů
SŠ cestovního ruchu a grafického designu Pardubice (Machoňova pasáž)

"Iluze je první ze všech radostí"
 
Zde se o Vás postará SŠ Cestovního ruchu a grafického designu
Jsme střední škola zaměřující se na výuku dvou odlišných oborů, cestovní ruch a grafický design, ve zkratce GRaCE. Cestovní ruch je zaměřen na činnost charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídicího podnikání, naopak obor grafický design se zaměřuje na výtvarnou činnost, práci ve výtvarném ateliéru či moderních počítačových učebnách. Tak to jsme my, střední škola cestovního ruchu a grafického designu v Pardubicích.

Jaká je myšlenka Vašeho stanoviště?
Na našem stanovišti se seznámíte s camerou obscurou neboli dírkovou kamerou, což je vlastně prastarý předchůdce dnešních fotoaparátů. Kamera hraje zobrazovací roli, ale hnacím motorem je člověk, který nabízenou projekci trvale zaznamená. Umělec má nad tím, co z camery obscury skutečně vyjde, nadvládu autorství. V kontextu fotoaparátů je plátno, papír či průhledná fólie představují světlocitlivý materiál
a člověk představuje chemickou reakci, která se rozbouří dotykem světelného paprsku a vykreslí tak projekci výtvarného obrazu.

Co budou lidé potřebovat pro výrobu doma?
Na vykreslování obrazu z camery obscury budete potřebovat průhlednou fólii, centropen, telefon
a neomezenou míru své kreativity.

Co pro Vás znamená pojem New Renesance, který provází letošní Zrcadlo Umění?
Pojem New Renesance je pro nás nástroj díky němu můžeme zachytit okamžik.

O místě
Machoňova pasáž byla postavena mezi lety 1924-25. Stavba začala díky koupi domů čísla popisného 60
a 61 roku 1917. Tyto domy byly roku 1923 zbourány, aby vznikl prostor pro celých 28 obchodů
a suterénní restauraci. Celá pasáž je pak vedena v moderním, městském duchu dekorativizmu. V roce 1996 město vypsalo soutěž o její rekonstrukci, při níž se uvažovalo i o vybudování souběžné pasáže
v místě domu čp. 62, rekonstrukce jsme se ale nakonec dočkali až v roce 2013 bez výstavby druhé pasáže. Machoňova pasáž je dozajista výspou elegance, do které občané Pardubic jistě rádi chodí
s hlavou vztyčenou, aby mohli obdivovat její výzdobu.
Zdroj: http://www.parpedie.cz/cti-zaznam.php?id=Machonova_Pasaz&rozc=v%9Ae