image

TŘETÍ ZASTAVENÍ - Psaníčko z pardubického zámku 
ZUŠ Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 (zámecké valy)

„Umění je skrývat umění.“

Zde se o Vás postará ZUŠ Pardubice – Polabiny, Lonkova 510
Základní umělecká škola v Pardubicích-Polabinách, Lonkova 510 nabízí dětem od 5 let výuku ve čtyřech uměleckých oborech (hudba, výtvarka, tanec, divadlo).

Rádi přivítáme i vaše děti v novém školním roce! 

Jaká je myšlenka Vašeho stanoviště? 
Podívejte se na zeď pardubického zámku. Připadá vám, že se díváte na zeď z tesaných kamenů? Jde
o iluzi. Bylo snadnější a levnější sestavu kamenů „nakreslit“ na omítku. 
Této technice zdobení říkáme sgrafito. Prorývá a proškrabává se vrchní mokrá omítka až na podklad jiné barvy. Sgrafita mohou být různého druhu. V Pardubicích máme psaníčka. Prohlédněme si je podrobněji. Kde je největší stín? Jak je znázorněn polostín? V jakém poměru se má výška ku šířce na většině sgrafit?  Na našem stanovišti si vytvoříte své sgrafito, psaníčko. Můžete doplnit textem – přáním, vzpomínkou, poselstvím do budoucnosti.

Co budou lidé potřebovat pro výrobu doma?
Pohlednici a libovolné kreslicí či psací potřeby. 

Co pro Vás znamená pojem New Renesance, který provází letošní Zrcadlo Umění?
V dnešní době zní aktuálně i samotný význam slova renesance, tj. obroda a znovuzrození. A slova, která nás napadají při pohledu na náš zámek: harmonie, člověk, vzdělanost, krása, světlo, rozum, iluze, všestrannost, moc, sláva, bohatství...

O místě
Moravský velmož Vilém z Pernštejna koupil  v roce 1490 kunětickohorské a rok poté i pardubické panství. Pardubice přetvořil na českou rezidenci rodu, přestavěl celý areál původního hradu na palác s čtyřkřídlou dispozicí, kolem paláce a dvora  nechal vybudovat mohutné opevnění.  Po Vilémovi (†1521) pokračovali
v úpravách zámku jeho synové Vojtěch (†1534) a Jan (†1548). Z této doby se dochovaly např. velmi hodnotné nástěnné malby v rytířských sálech, malované raně renesanční kazetové stropy a vstupní zámecký portál. V r. 1560 prodali Pernštejnové panství králi. Za poslední rozsáhlejší přestavby zámku
v letech 1574–1579  dostal palác mj. sgrafitovou výzdobu fasád.
Zdroj: https://www.vcm.cz/zamek/historie-zamku/ 

Psaníčko-sgrafito si můžete dle výše uvedeného návodu výtvarně dotvořit také doma.

image

Psaníčka z pardubického zámku

Momentky ze zastavení č. 3