image

Středa 19. 6. 2024

Pernštýnské náměstí
10:00 - 10:05 Fanfára, Konzervatoř Pardubice
10:05 - 10:15 Slavnostní zahájení, proslovy, vypouštění bublin
10:15 - 10:45 Mlima Juamuzikoterapeutický soubor, ZŠ a PŠ Svítání

10:45 - 11:30 Tancování se Sašou, DDM ALFA
10:15 - 12:00 Výtvarné dílny pro děti, workshopy, soutěže pro ZŠ a MŠ
16:00 - 18:00 Tančíme pro radost, přehlídka tanečních souborů
18:30 - 19:30 JK Band, swingový, taneční a jazzový orchestr  
20:00 - 21:00 The Backway

21:30 - 22:30 Expost

Třída Míru
16:00 - 17:00 Crazy Saxofones 
17:30 - 18:30 Natálie Paurová & Markéta Mourková - nejen francouzské šansony
19:00 - 20:00 David Artur 
20:30 - 21:30 Safe exit

KD Hronovická
16:00 - 18:00 Přehlídka pěveckých sborů
18:00 - 20:00 Večer s klasickou hudbou

Divadlo Exil
19:00 - 21:00 Odvrácená strana měsíce 

Tyršovy sady
16:00 - 18:00 Rozehrané sady

Čtvrtek 20. 6. 2024

Náměstí Republiky
09:00 - 12:00 Tvoříme na Bulváru s Nikolou Březinovou, téma: Evropa 

Pernštýnské náměstí
09:00 - 16:00 Vědohrátky 
Hvězdárna Barona Artura Krause, DDM Moravská Třebová Hvězdárna Boleslava Tecla, Astronomický klub Vraclav, Centrum přírodní věd-Hvězdárna Jičín,
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice,
Střední škola potravinářství a služeb Pardubice
Modelová železnice
DDM ALFA – kroužek Fotografové
Výstava kreseb dětí z kroužků DDM ALFA

09:00 - 17:00 Workshop op. DELTA – Hvězdárna Barona Artura Krause

16:00 - 19:00 Žijeme tancem, přehlídka tanečních souborů
19:30 - 20:30 Julián Záhorovský

21:00 - 22:00 WAIT

Třída Míru
16:00 - 17:00 BUMP 
18:00 - 19:00 Sinusoida

20:00 - 21:00 Black Inside 

Machoňova pasáž
10:00 - 10:30 Mlima Jua, muzikoterapeutický soubor, ZŠ a PŠ Svítání

17:00 - 18:00 Michal Vejprava

18:00 - 19:00 Dan Vertígo

Automatické mlýny
09:00 - 17:00 Vědecko-technický jarmark UPCE, vědecký festival

Pátek 21. 6. 2024

Pernštýnské náměstí
16:00 - 18:30 Přehlídka dechových souborů a orchestrů
19:00 - 20:00 Taneční galavečer
20:00 - 21:00 the strýc

21:30 - 22:30 Libor Pavlata Band

Doprovodný program
10. 6. Dětský den v DDM ALFA, zahrada DDM ALFA Pardubice V Polabinách (Družby 334)
18. 6. “U táboráku - od války po současnost”, průřez nejen folk & country scénou v podání kytar
z DDM ALFA, KD Hronovická
18. 6. - 30. 6. Výzdoba morového sloupu - téma: Evropa, Pernštýnské náměstí 
19. 6. Koncertování ve škole, ZŠ Štefánikova Pardubice 
19. 6. Vystoupení před školou, ZŠ npor. Eliáše
20. 6. Slavíme školu, ZUŠ Polabiny Lonkova
ZŠ npor. Eliáše vystoupení před školou